هلدینگ دانش بنیان آریانا

بازگشت به وبلاگ

میز رشد

share

14 مرداد, 1399

میز رشد سعی بر آن دارد تا استارتاپ هایی که به حل مسائل و مشکلات عینی کسب و کارهای سنتی می پردازد را جذب و پس از جهت دهی به آن ها شرایط رشد و رسیدن به بلوغ و همچنین اصلاح بیزینس پلن ، شرایط اولیه ورود به بازار را برایشان فراهم  آورد. در ادمه استارت اپ ها بستگی به موضوع و ایده ای که روی آن متمرکز شده اند جهت توسعه و افزایش سهم مورد مطالبه خود از بازار هدف به سرمایه گذاران بزرگ و ریسک پذیر در بخش خصوصی و دولتی معرفی می شوند.

هلدینگ دانش بنیان آریانا